top of page
HOV.jpg

Uten tittel (HOV), 2017.

Statens kunstutstilling, Høstutstillingen.

 

Funnede materialer fra Sorgenfri industriområde i Malmö: jakke, jord (potensielt innhold i jord: benzen, kadmium, klor, krom, kopper, kreosot, cyanider, bly, nikkel, olje, kvikksølv, sølv, sink), korrugert metallplate, metall fra gjerde, metallrist. Andre materialer: metall, ståltråd, tre. 180 x 50 cm.

bottom of page